Doporučení pro čekárny praktických lékařů pro děti a dorost (PLDD)

Státní zdravotní ústav

V zájmu ochrany Vašeho dítěte i Vás před možnou infekcí dodržujte v naší ordinaci tato pravidla:

 1. K vyšetření se předem objednejte.
 2. Dostavte se včas.
 3. Vstupujte až na výzvu personálu, dodržujte jeho pokyny.
 4. Vstup je povolen pouze objednanému pacientovi s doprovodem u nezletilých osob.
 5. Zakryjte si ústa a nos – RESPIRÁTOR FFP2.
 6. Do ordinace běžte co nejkratší cestou.
 7. Dezinfikujte si ruce před i po návštěvě zdravotnického zařízení.
 8. Nedotýkejte se zbytečně povrchů.
 9. Vaše dítě držte u sebe, dítě by nemělo na nic sahat.
 10. Ve zdravotnickém zařízení nekonzumujte nápoje a jídlo.
 11. Při použití WC dodržujte hygienické zásady.
 12. Použité jednorázové kapesníky si odneste.
 13. Použitém dětské pleny si odneste.
 14. Banální zdravotní potíže řešte sami nebo se poraďte s lékařem telefonicky.
 15. Neodkládejte očkování a preventivní prohlídky.